top of page

STARTERSADVIES

Opstart onderneming:

Veel mensen dromen ervan een eigen zaak te starten, zitten vol creatieve ideeën en wilskracht, maar worden afgeschrikt door het papierwerk dat hierbij te pas komt.

Smolders Accountants kan u stap voor stap begeleiden in de opstart van uw zaak.  Terwijl u zich volledig kan concentreren op de uitbouw van uw onderneming zorgen wij voor volgende formaliteiten:

  • Opstellen businessplan

  • Aanvraag ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

  • Oprichting vennootschap (met advies over vennootschapsvormen)

  • Activering btw-nummer

  • Begeleiding bij financieringsaanvragen

  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

  • Bijstand bij aanvraag van vergunningen en erkenningen

BOEKHOUDING

Wij vinden het belangrijk dat u uw tijd kunt spenderen aan uw kernopdracht: ondernemen! Daarom nemen we de volledige boekhouding  van uw bedrijf over.  Dat betekent dat we uw facturen en bankrekeninguittreksels inboeken, aangiftes opmaken en indienen, uw boekhouding afsluiten en een balans opstellen.  We maken bovendien tussentijds een analyse van uw financiële situatie zodat u tijdig kan bijsturen indien nodig.

 

Periodieke bijwerking van uw boekhouding en  BTW-aangifte

Alle documenten voor uw maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte worden door ons nauwkeurig en tijdig verwerkt.  Hebben we nog andere informatie nodig?  Dan laten we u dat tijdig weten.
 

Opvolgen van uw boekhouding

Wenst u tussendoor een overzicht van uw onderneming ,  een tussentijdse analyse dan maken we daar een rapport over en bespreken we dit.  Of wil u weten welke klanten / leveranciers nog niet betaald hebben? We zoeken meteen de informatie voor u op en sturen het door. 

 

Opmaken winstberekening / Interne Balans / Jaarrekening

Voor éénmanszaken maken wij jaarlijks een gedetailleerde winstberekening op.  Op basis van deze winstberekening wordt, samen met uw andere persoonlijke gegevens een aangifte personenbelasting ingediend via Tax-on-web. 

Voor vennootschappen wordt eveneens een interne balans jaarrekening opgemaakt met alle fiscale en niet fiscale bijlagen.  De jaarrekening wordt binnen de  vastgelegde termijnen ingediend de Nationale Bank van België.

 

Publicaties in het Staatsblad / Kruispuntbank ondernemingen

Bij belangrijke gebeurtenissen zoals ontslagen en benoemingen van zaakvoerders, zetelverplaatsingen, toevoegen of wijzigen van maatschappelijke zetel of vestigingseenheden zorgen wij voor de correcte publicatie in het Staatsblad of kruispuntbank ondernemingen.

 

Voorbereiden documenten

Krijgt u een controle  van de belastingen of btw?  Of heeft u bepaalde documenten nodig voor financieringen, verzekering of premies?  Dan verzamelen wij alle nodige documentatie zodat u zich op andere zaken kan concentreren.

FISCALITEIT

Naast uw btw-aangifte, zorgen we er ook voor dat onder andere uw personenbelasting en vennootschapsbelasting tijdig en correct worden ingediend.  De wetgeving in het fiscale landschap is continu in beweging.  Als bedrijfsleider kunt u dus bijna niet op de hoogte zijn van alle nieuwe fiscale regels of uw aangiftes foutloos in te vullen.  Toch kunnen dergelijke onwetendheid vaak verstrekkende gevolgen hebben, zoals fiscale controles met boetes en intresten tot gevolg

Bij Smolders Accountants zijn we als erkende belastingconsulenten up-to-date van de laatste wetswijzigingen en streven we ernaar om uw belastingen te optimaliseren.

BTW-aangifte:

We maken uw maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangifte en dienen deze tijdig in.

Vennootschaps- en personenbelasting:

Op basis van data die we reeds hebben en nieuwe informatie die u ons bezorgt optimaliseren we uw fiscale toestand, we dienen uw vennootschap- en/of personenbelasting tijdig in. Daarnaast brengen we uw voorafbetalingen in orde en herzien deze indien nodig op basis van tussentijdse evaluaties. 

Proactieve opvolging:

Wij houden ons continu op de hoogte van nieuwigheden op vlak van fiscaliteit en bieden u op elk moment een antwoord op uw fiscale vragen.  Eveneens leveren advies voor bijzondere fiscale kwesties. 

 

Een stille kracht om op terug te vallen

We staan voor u paraat om u bij te staan in uw contacten met de fiscus, bijvoorbeeld bij controles of voor het indienen van bezwaarschriften.

Op basis van uw persoonlijke situatie zullen wij u ook perfect kunnen bijstaan in uw persoonlijke belastingdossier (zowel voor zaakvoerder, voor vrije beroepers, als uitbater van een eenmanszaak, …).

FINANCIEEL & JURIDISCH ADVIES

Weet u niet of u moet overschakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap? Of heeft u plannen om een ander bedrijf over te nemen en wil u weten hoeveel het waard is? Dit zijn maar enkele van de belangrijke financiële beslissingen waar we u bij begeleiden en adviseren.

Wij zijn uw professioneel klankbord bij strategische beslissingen.

Net als in uw persoonlijke leven, komt u in uw professionele carrière belangrijke mijlpalen tegen.

In het eerste geval vraagt u raad aan uw partner, familie of vrienden.

In het tweede geval is het advies van een strategische partner op financieel en fiscaal vlak van onschatbare waarde.

Wij spitten uw financiën uit en kijken wat haalbaar is. We voorzien u van de correcte en duidelijke cijfers die uw businessplan kracht bijzetten.

We kunnen u onder andere bijstaan bij volgende onderwerpen:

 

Financieringsaanvragen:

Advies en bijstand bij financieringsaanvragen, investeringsprojecten: wij helpen u met de rapportering en het overleg met uw bankier
 

Overnamebegeleiding:

Wenst u te starten door een bestaande onderneming over te nemen? Of wil u uw bedrijf uitbreiden door een overname? Dan moet u weten wat deze zaak waard is, of er belangrijke voorwaarden gepaard gaan met de overname en wat de juridische en fiscale gevolgen zijn. Bij ons kan u terecht voor al deze vragen en meer.

Wijzigingen in personeelsbestand:

Wenst u een nieuwe medewerker aan te nemen? Of bent u genoodzaakt om iemand van uw team te ontslaan? Dan gaan we met u bekijken wat de financiële consequenties en risico’s zijn op korte, middellange en lange termijn.

Subsidies en steunmaatregelen:

Voor ondernemingen  bestaan er heel wat premies en overheidssteun.  Smolders Accountants gaat op zoek naar de steunmaatregelen die van toepassing zijn voor uw bedrijf en doen we het nodige om dit in orde te brengen.

Juridisch advies:

Hoe groter uw bedrijf wordt, hoe vaker u geconfronteerd zal worden met reglementeringen, vergunningen en wetten. Hiervoor werken we samen met ervaren juristen op de verschillende domeinen

Startersadvies
Boekhouding
Fiscaliteit
Financieel

CONTACT

SMOLDERS

ACCOUNTANTS

ONS ADRES

Voor al uw vragen , vul dan onderstaande contactformulier in.

bottom of page